محصولات

الف : مشاور جهت راه اندازی کارخانجات و کارگاه های تولید ابر و فوم
ب : طراحی و ساخت ماشین آلات ابر کانوایری و ابر قالبی و فوم گرم وسرد قالبی به همراه طراحی و ساخت کلیه ماشین آلات مربوط به برش ابر ( افقی و گردبر ) و لمینیت و کلیه تجهیزات مربوط به تولید ابرمی باشد

نمونه پروژه های انجام شده و یا در حال ساخت

1 : طراحی و ساخت ماشین گردشی( کاروسل ) برش ابر در سال 92
2 : طراحی و ساخت ماشین برش و لمینیت ابر به پارچه ( به تعداد بیش از صد ماشین با برند تکنو کار ) از سال 71
3 : طراحی و ساخت ماشین تولید کانوایری با عرض یک متر در سال از 80 به بعد
4 : طراحی و ساخت ماشین تولید کانوایری با عرض یک متر و عرض دو متر در حال ساخت در سال جاری
5 : طراحی و ساخت کلیه تجهیزات مورد استفاده در صنعت ابر و اسفج از سال 71 به تعداد زیاد نمونه کار
6 : برنامه های آینده نزدیک تهیه توزیع مواد اولیه ابر و یا تولید مواد اولیه تولید ابر